Nerden

Selvportrett

Avbildet ovenfor er et eksemplar av Homo Sapiens Nerdicus, en enfoldig skapning som lever i både utmark, innmark, Danmark, tysk mark, løvmark, mark i rompa og ikke minst: Finnmark, som er ynglestedet til akkurat denne 31 år gamle hannen.

Nerder har mange gytesteder, men faktisk parring forekommer sjelden. Tusener flokker sammen i Vikingskipet hver påske og utfører sinnrike parringsdanser, men alle håp knuses umiddelbart fordi ingen noensinne husker å invitere hunnene. Mer flamboyante affærer finner også sted.

Nerdens veier er i det hele tatt ganske uransakelige, og lite faglitteratur er blitt publisert på feltet. Det synes nødvendig å belyse dette emnet, og derfor begynner jeg nå å skrive denne bloggen. Kom, bli med inn i vår verden! Du vet det ikke ennå, men kanskje du til og med har en liten nerd i magen?

One thought on “Nerden”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>